Yaratıcı Beyinler Ankara’da Buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından kreatif endüstrilere dair farkındalığı artırmak ve özgün fikirlerin çoğalmasını sağlayarak güçlü bir yaratıcı ekonomi oluşturmak amacıyla başlatılan “Turuncu Konuşalım” etkinliklerinin ilki Ankara’da TOBB ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Özel sektör temsilcileri, öğrenciler, akademisyenler ve kamu temsilcileri tarafından yoğun ilgi gören panelde, dünyada ve Türkiye’de reklamcılık sektörünün durumu tartışıldı.

“Kreatif endüstriler hem dünyada hem de ülkemizde gün geçtikçe daha popüler hale geliyor.”

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan, etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında kreatif endüstrilerin dünyada ve Türkiye’de her geçen gün daha da önemli hale geldiğini, ülkemizde uluslararası alanda rekabet edebilir bir yaratıcı endüstrinin oluşması için TOBB’un her türlü katkıyı sağladığını, ilk adımın 2017’de ülkemizde yaratıcı endüstrilerin yaygınlaşmasını sağlayan bütün paydaşların aynı Meclis çatısı altında toplanmasıyla atıldığını ifade etti. Meclisin amacının; ekonomik anlamda ülkemizin katma değeri en yüksek meslek gruplarını kapsayan kreatif endüstrilerin gelişmesini sağlayacak politika önerileri geliştirmek olduğunu söyledi.

“Neden Turuncu Konuşalım?”

Yoğun ilgi gören etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, UNESCO tarafından “turuncu ekonomi” kavramının kültürel veya sanatsal değer taşıyan mal, hizmet ve faaliyetleri ilgilendiren sektörler için kullanıldığını anlattı. Turuncu ekonominin yatırım maliyetinin fikir olduğunu, ekonomik faydanın yanı sıra, kültür ve yaratıcılık ortamı yarattığını, ekonomik kalkınmanın bugünün hayal eden gençleri tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi’nin; gençlerden alınan ilhamla, 2023 yılı boyunca Türkiye’nin farklı illerinde yaratıcı ekonomiyi konuşmaya devam edeceğini açıkladı.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi üyesi Berat Kuzu moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte; Özgür Sağlam, Beybin Esen ve Burçak Günsev reklamcılık sektöründeki deneyimlerini paylaştı. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler ve Eğitim Koordinatörü Belgin Aslan, KOSGEB OSTİM Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Baha Bülent Andiç ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Sanayi Uzmanı Ahmet Gergerli kurumlarının sektöre ilişkin desteklerini ve projelerini anlattı.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından başlatılan Turuncu Konuşalım etkinlikleri serisi, Türkiye’nin 30 ilinde, Oda ve Borsaların da desteği ile sektörün duayen isimlerini, genç profesyonellerini, öğrencileri, akademisyenleri ve kamu temsilcilerini bir araya getirerek sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için farkındalık yaratmayı ve kreatif endüstrilerin ekonomiye katkısını masaya yatırmayı amaçlıyor.

Kaynak